Företag i Skövde kommun (5 019 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

H

L

M

S

T

V

Snabbfakta

Skövde kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 995 företag verksamma varav 557 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Skövde finns det 2 601 aktiebolag, 125 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 2 853 enskilda firmor samt 1 368 övriga bolag.

  • I Skövde kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 41 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 601 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 813 KSEK vilket är 16,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 557 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Skövde kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 272 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 204 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Skövde kommun på plats 190 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Skövde kommun på plats 161 av 290.
  • Skövde kommun har 54 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 48 826 988 KSEK, vilket ger 890 KSEK per invånare och placerar Skövde på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Skövde kommun blir detta 3 209 111 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Skövde på plats 69 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Skövde kommun har 8 548 156 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 116 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 586 094 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Skövde kommuns aktiebolag plats 61 av 290 vad gäller inbetald skatt.