Företag i Smedjebackens kommun (1 503 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Smedjebackens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 556 företag verksamma varav 125 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Smedjebacken finns det 448 aktiebolag, 31 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 761 enskilda firmor samt 313 övriga bolag.

  • I Smedjebackens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 448 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 056 KSEK vilket är 10,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 125 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Smedjebackens kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 103 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Smedjebackens kommun på plats 115 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Smedjebackens kommun på plats 133 av 290.
  • Smedjebackens kommun har 10 869 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 229 688 KSEK, vilket ger 573 KSEK per invånare och placerar Smedjebacken på plats 112 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Smedjebackens kommun blir detta 204 720 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Smedjebacken på plats 248 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Smedjebackens kommun har 954 517 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 221 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 816 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Smedjebackens kommuns aktiebolag plats 287 av 290 vad gäller inbetald skatt.