Företag i Sollefteå kommun (2 852 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 4 123 företag verksamma varav 216 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollefteå finns det 796 aktiebolag, 48 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 262 enskilda firmor samt 1 000 övriga bolag.

  • I Sollefteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 796 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 145 KSEK vilket är 60,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 216 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollefteå kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 80 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 224 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollefteå kommun på plats 145 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Sollefteå kommun på plats 63 av 290.
  • Sollefteå kommun har 19 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 165 601 KSEK, vilket ger 262 KSEK per invånare och placerar Sollefteå på plats 261 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollefteå kommun blir detta 377 289 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Sollefteå på plats 247 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollefteå kommun har 1 730 256 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 220 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 73 664 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollefteå kommuns aktiebolag plats 234 av 290 vad gäller inbetald skatt.