Företag i Sollentuna kommun (11 092 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

K

S

Snabbfakta

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 581 företag verksamma varav 969 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sollentuna finns det 5 612 aktiebolag, 279 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 3 552 enskilda firmor samt 1 056 övriga bolag.

  • I Sollentuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 69 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 612 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 676 KSEK vilket är 21,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 31 konkurser skett men 969 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sollentuna kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 526 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 151 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sollentuna kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 31 st vilket räknat per invånare placerar Sollentuna kommun på plats 131 av 290.
  • Sollentuna kommun har 71 639 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 67 751 023 KSEK, vilket ger 946 KSEK per invånare och placerar Sollentuna på plats 29 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sollentuna kommun blir detta 4 195 744 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Sollentuna på plats 61 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sollentuna kommun har 17 242 488 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 63 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 806 048 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sollentuna kommuns aktiebolag plats 51 av 290 vad gäller inbetald skatt.