Företag i Stenungsunds kommun (4 070 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 4 213 företag verksamma varav 323 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stenungsund finns det 1 949 aktiebolag, 81 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 507 enskilda firmor samt 644 övriga bolag.

  • I Stenungsunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 949 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 151 KSEK vilket är 7,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 323 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stenungsunds kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 266 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 90 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stenungsunds kommun på plats 80 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Stenungsunds kommun på plats 181 av 290.
  • Stenungsunds kommun har 26 180 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 054 764 KSEK, vilket ger 1 072 KSEK per invånare och placerar Stenungsund på plats 20 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stenungsunds kommun blir detta 2 321 541 KSEK och per invånare 89 KSEK, vilket placerar Stenungsund på plats 26 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stenungsunds kommun har 5 909 615 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 70 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 320 224 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stenungsunds kommuns aktiebolag plats 43 av 290 vad gäller inbetald skatt.