Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Stockholms kommun-Bromma (14 539 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 273 113 företag verksamma varav 23 412 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 159 399 aktiebolag, 4 470 handelsbolag, 2 378 kommanditbolag och 67 507 enskilda firmor samt 39 359 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 48 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 216 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 159 399 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 554 KSEK vilket är 47,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 433 konkurser skett men 23 412 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 30 421 014 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 4 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 433 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 832 306 698 KSEK, vilket ger 4 038 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 82 749 388 KSEK och per invånare 87 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 28 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 6 098 188 316 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 3 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 56 768 065 KSEK i skatt, vilket ger 60 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 7 av 290 vad gäller inbetald skatt.