Företag i Stockholms kommun-Norrmalm mm (77 864 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 271 981 företag verksamma varav 23 586 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 158 072 aktiebolag, 4 574 handelsbolag, 2 437 kommanditbolag och 67 580 enskilda firmor samt 39 318 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 41 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 029 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 158 072 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 582 KSEK vilket är 53,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 612 konkurser skett men 23 586 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 39 414 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 5 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 612 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 696 400 202 KSEK, vilket ger 3 894 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 411 960 249 KSEK och per invånare 434 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 1 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 4 816 266 610 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 949 380 KSEK i skatt, vilket ger 68 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 1 av 290 vad gäller inbetald skatt.