Företag i Stockholms kommun-Södermalm mm (36 335 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

Snabbfakta

Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 273 548 företag verksamma varav 23 258 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 160 230 aktiebolag, 4 389 handelsbolag, 2 352 kommanditbolag och 67 216 enskilda firmor samt 39 361 övriga bolag.

  • I Stockholms kommun finns det 49 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 221 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 160 230 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 899 KSEK vilket är 49,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 399 konkurser skett men 23 258 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 99 977 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 4 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 5 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 399 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
  • Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 883 243 158 KSEK, vilket ger 4 091 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 4 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 116 770 134 KSEK och per invånare 123 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 19 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5 190 814 562 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 363 837 KSEK i skatt, vilket ger 68 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.