Företag i Storumans kommun (1 284 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 019 företag verksamma varav 65 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Storuman finns det 414 aktiebolag, 13 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 033 enskilda firmor samt 550 övriga bolag.

  • I Storumans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 414 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 809 KSEK vilket är 62,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 65 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Storumans kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -23 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 284 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Storumans kommun på plats 128 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Storumans kommun på plats 198 av 290.
  • Storumans kommun har 5 883 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 628 271 KSEK, vilket ger 447 KSEK per invånare och placerar Storuman på plats 167 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Storumans kommun blir detta 54 325 KSEK och per invånare 9 KSEK, vilket placerar Storuman på plats 282 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Storumans kommun har 486 030 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 228 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 749 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Storumans kommuns aktiebolag plats 215 av 290 vad gäller inbetald skatt.