Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Strömstads kommun (2 484 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strömstads kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 706 företag verksamma varav 171 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strömstad finns det 1 155 aktiebolag, 32 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 921 enskilda firmor samt 577 övriga bolag.

  • I Strömstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 155 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 113 KSEK vilket är 32,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 171 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strömstads kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 509 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strömstads kommun på plats 58 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Strömstads kommun på plats 13 av 290.
  • Strömstads kommun har 13 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 009 095 KSEK, vilket ger 988 KSEK per invånare och placerar Strömstad på plats 33 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strömstads kommun blir detta 869 504 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Strömstad på plats 50 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strömstads kommun har 8 459 248 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 17 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 159 094 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strömstads kommuns aktiebolag plats 50 av 290 vad gäller inbetald skatt.