Företag i Svalövs kommun (2 210 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svalövs kommun ligger i Skåne län och här finns 2 286 företag verksamma varav 167 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svalöv finns det 672 aktiebolag, 50 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 1 142 enskilda firmor samt 407 övriga bolag.

  • I Svalövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 672 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 830 KSEK vilket är 50,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 167 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svalövs kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 10 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 262 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svalövs kommun på plats 91 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Svalövs kommun på plats 113 av 290.
  • Svalövs kommun har 14 010 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 289 207 KSEK, vilket ger 378 KSEK per invånare och placerar Svalöv på plats 203 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svalövs kommun blir detta 277 896 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Svalöv på plats 239 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svalövs kommun har 941 667 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 248 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 078 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svalövs kommuns aktiebolag plats 197 av 290 vad gäller inbetald skatt.