Företag i Töreboda kommun (1 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 569 företag verksamma varav 99 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Töreboda finns det 327 aktiebolag, 29 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 872 enskilda firmor samt 336 övriga bolag.

  • I Töreboda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 327 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 532 KSEK vilket är 2,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 99 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Töreboda kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -9 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 272 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Töreboda kommun på plats 166 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Töreboda kommun på plats 289 av 290.
  • Töreboda kommun har 9 427 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 259 556 KSEK, vilket ger 558 KSEK per invånare och placerar Töreboda på plats 118 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Töreboda kommun blir detta 335 284 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Töreboda på plats 138 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Töreboda kommun har 682 406 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 240 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 72 532 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Töreboda kommuns aktiebolag plats 105 av 290 vad gäller inbetald skatt.