Företag i Tanums kommun (3 229 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 467 företag verksamma varav 161 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tanum finns det 1 013 aktiebolag, 57 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 1 561 enskilda firmor samt 809 övriga bolag.

  • I Tanums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 013 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 422 KSEK vilket är 63,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 161 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tanums kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 137 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 104 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tanums kommun på plats 77 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Tanums kommun på plats 93 av 290.
  • Tanums kommun har 12 738 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 965 771 KSEK, vilket ger 468 KSEK per invånare och placerar Tanum på plats 152 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tanums kommun blir detta 422 708 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Tanum på plats 150 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tanums kommun har 4 028 832 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 49 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 78 013 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tanums kommuns aktiebolag plats 139 av 290 vad gäller inbetald skatt.