Företag i Tidaholms kommun (1 700 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 978 företag verksamma varav 93 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tidaholm finns det 454 aktiebolag, 45 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 049 enskilda firmor samt 421 övriga bolag.

  • I Tidaholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 454 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 622 KSEK vilket är 4,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 93 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tidaholms kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 154 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 74 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tidaholms kommun på plats 282 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Tidaholms kommun på plats 240 av 290.
  • Tidaholms kommun har 12 822 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 895 759 KSEK, vilket ger 616 KSEK per invånare och placerar Tidaholm på plats 96 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tidaholms kommun blir detta 332 599 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Tidaholm på plats 192 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tidaholms kommun har 821 988 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 251 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 49 861 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tidaholms kommuns aktiebolag plats 229 av 290 vad gäller inbetald skatt.