Företag i Tierps kommun (3 225 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tierps kommun ligger i Uppsala län och här finns 3 419 företag verksamma varav 192 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tierp finns det 824 aktiebolag, 69 handelsbolag, 77 kommanditbolag och 1 739 enskilda firmor samt 710 övriga bolag.

  • I Tierps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 824 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 829 KSEK vilket är 56,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 192 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tierps kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 216 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 98 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tierps kommun på plats 238 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Tierps kommun på plats 196 av 290.
  • Tierps kommun har 20 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 934 160 KSEK, vilket ger 284 KSEK per invånare och placerar Tierp på plats 253 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tierps kommun blir detta 382 837 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Tierp på plats 250 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tierps kommun har 2 672 785 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 67 793 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tierps kommuns aktiebolag plats 253 av 290 vad gäller inbetald skatt.