Företag i Tranemo kommun (2 177 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 273 företag verksamma varav 130 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tranemo finns det 579 aktiebolag, 34 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 292 enskilda firmor samt 355 övriga bolag.

  • I Tranemo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 579 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 164 KSEK vilket är 23,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 130 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tranemo kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -3 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 266 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tranemo kommun på plats 145 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Tranemo kommun på plats 274 av 290.
  • Tranemo kommun har 11 818 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 835 575 KSEK, vilket ger 1 001 KSEK per invånare och placerar Tranemo på plats 32 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tranemo kommun blir detta 1 046 205 KSEK och per invånare 89 KSEK, vilket placerar Tranemo på plats 28 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tranemo kommun har 2 035 944 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 108 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 211 751 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tranemo kommuns aktiebolag plats 25 av 290 vad gäller inbetald skatt.