Företag i Trollhättans kommun (5 631 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

T

U

V

Snabbfakta

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 956 företag verksamma varav 512 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Trollhättan finns det 2 491 aktiebolag, 117 handelsbolag, 49 kommanditbolag och 2 145 enskilda firmor samt 1 154 övriga bolag.

  • I Trollhättans kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 31 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 491 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 728 KSEK vilket är 30,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 512 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Trollhättans kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 203 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 221 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Trollhättans kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Trollhättans kommun på plats 114 av 290.
  • Trollhättans kommun har 58 111 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 408 580 KSEK, vilket ger 489 KSEK per invånare och placerar Trollhättan på plats 151 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Trollhättans kommun blir detta 4 401 538 KSEK och per invånare 76 KSEK, vilket placerar Trollhättan på plats 42 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Trollhättans kommun har 14 925 211 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 61 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 84 640 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Trollhättans kommuns aktiebolag plats 283 av 290 vad gäller inbetald skatt.