Företag i Uddevalla kommun (8 184 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

L

S

U

V

Snabbfakta

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 8 264 företag verksamma varav 694 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uddevalla finns det 3 715 aktiebolag, 121 handelsbolag, 80 kommanditbolag och 2 883 enskilda firmor samt 1 465 övriga bolag.

  • I Uddevalla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 43 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 715 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 592 KSEK vilket är 46,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 30 konkurser skett men 694 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uddevalla kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 795 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uddevalla kommun på plats 70 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 30 st vilket räknat per invånare placerar Uddevalla kommun på plats 91 av 290.
  • Uddevalla kommun har 55 654 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 000 060 KSEK, vilket ger 575 KSEK per invånare och placerar Uddevalla på plats 110 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uddevalla kommun blir detta 1 446 876 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Uddevalla på plats 193 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uddevalla kommun har 8 181 279 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 127 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 323 610 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uddevalla kommuns aktiebolag plats 156 av 290 vad gäller inbetald skatt.