Företag i Umeå kommun (21 409 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

H

O

R

S

T

U

V

Snabbfakta

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 20 289 företag verksamma varav 1 439 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Umeå finns det 7 387 aktiebolag, 293 handelsbolag, 107 kommanditbolag och 8 705 enskilda firmor samt 3 797 övriga bolag.

  • I Umeå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 88 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 387 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 572 KSEK vilket är 50,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 68 konkurser skett men 1 439 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Umeå kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 1 203 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 102 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Umeå kommun på plats 116 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 68 st vilket räknat per invånare placerar Umeå kommun på plats 88 av 290.
  • Umeå kommun har 124 907 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 56 169 190 KSEK, vilket ger 450 KSEK per invånare och placerar Umeå på plats 147 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Umeå kommun blir detta 4 649 000 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Umeå på plats 130 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Umeå kommun har 52 348 405 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 31 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 814 877 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Umeå kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.