Företag i Umeå kommun (21 480 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

H

O

R

S

T

U

V

Snabbfakta

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och här finns 20 337 företag verksamma varav 1 390 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Umeå finns det 7 453 aktiebolag, 291 handelsbolag, 104 kommanditbolag och 8 700 enskilda firmor samt 3 789 övriga bolag.

  • I Umeå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 96 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 453 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 134 KSEK vilket är 48,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 53 konkurser skett men 1 390 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Umeå kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 407 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 32 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Umeå kommun på plats 125 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 53 st vilket räknat per invånare placerar Umeå kommun på plats 157 av 290.
  • Umeå kommun har 124 907 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 61 089 254 KSEK, vilket ger 489 KSEK per invånare och placerar Umeå på plats 143 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Umeå kommun blir detta 5 499 763 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Umeå på plats 103 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Umeå kommun har 45 087 609 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 41 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 957 085 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Umeå kommuns aktiebolag plats 105 av 290 vad gäller inbetald skatt.