Företag i Upplands Väsby kommun (5 231 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

U

Snabbfakta

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och här finns 5 469 företag verksamma varav 564 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands Väsby finns det 2 486 aktiebolag, 121 handelsbolag, 26 kommanditbolag och 2 157 enskilda firmor samt 679 övriga bolag.

  • I Upplands Väsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 486 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 440 KSEK vilket är 25,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 564 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands Väsby kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 435 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 118 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands Väsby kommun på plats 67 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Upplands Väsby kommun på plats 124 av 290.
  • Upplands Väsby kommun har 44 493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 594 257 KSEK, vilket ger 665 KSEK per invånare och placerar Upplands Väsby på plats 88 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands Väsby kommun blir detta 2 092 431 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Upplands Väsby på plats 90 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands Väsby kommun har 4 417 697 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 204 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 448 894 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands Väsby kommuns aktiebolag plats 67 av 290 vad gäller inbetald skatt.