Företag i Upplands Väsby kommun (5,316 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

S

U

Snabbfakta

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och här finns 5,567 företag verksamma varav 549 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Upplands Väsby finns det 2,547 aktiebolag, 124 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 2,186 enskilda firmor samt 683 övriga bolag.

  • I Upplands Väsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,547 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9,970 KSEK vilket är 50.1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 38 konkurser skett men 549 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Upplands Väsby kommun är 9.1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 497 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 57 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Upplands Väsby kommun på plats 64 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 38 st vilket räknat per invånare placerar Upplands Väsby kommun på plats 18 av 290.
  • Upplands Väsby kommun har 44,493 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22,381,599 KSEK, vilket ger 503 KSEK per invånare och placerar Upplands Väsby på plats 145 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Upplands Väsby kommun blir detta 1,747,641 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Upplands Väsby på plats 118 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Upplands Väsby kommun har 4,709,954 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 195 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 400,368 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Upplands Väsby kommuns aktiebolag plats 82 av 290 vad gäller inbetald skatt.