Företag i Uppvidinge kommun (1 620 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 770 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Uppvidinge finns det 468 aktiebolag, 23 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 951 enskilda firmor samt 326 övriga bolag.

  • I Uppvidinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 468 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 42 776 KSEK vilket är 138,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Uppvidinge kommun är 13,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 70 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 155 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Uppvidinge kommun på plats 237 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Uppvidinge kommun på plats 209 av 290.
  • Uppvidinge kommun har 9 559 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 864 141 KSEK, vilket ger 1 973 KSEK per invånare och placerar Uppvidinge på plats 9 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Uppvidinge kommun blir detta 2 759 474 KSEK och per invånare 289 KSEK, vilket placerar Uppvidinge på plats 6 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Uppvidinge kommun har 50 454 619 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 3 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 647 247 KSEK i skatt, vilket ger 68 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Uppvidinge kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.