Företag i Vänersborgs kommun (4 694 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 071 företag verksamma varav 320 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vänersborg finns det 1 636 aktiebolag, 89 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 282 enskilda firmor samt 1 032 övriga bolag.

  • I Vänersborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 636 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 765 KSEK vilket är 17,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 320 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vänersborgs kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 996 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vänersborgs kommun på plats 262 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Vänersborgs kommun på plats 131 av 290.
  • Vänersborgs kommun har 39 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 074 359 KSEK, vilket ger 565 KSEK per invånare och placerar Vänersborg på plats 116 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vänersborgs kommun blir detta 2 442 645 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Vänersborg på plats 59 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vänersborgs kommun har 5 112 738 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 151 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 406 902 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vänersborgs kommuns aktiebolag plats 62 av 290 vad gäller inbetald skatt.