Företag i Vännäs kommun (1 647 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 698 företag verksamma varav 78 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vännäs finns det 342 aktiebolag, 19 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 012 enskilda firmor samt 322 övriga bolag.

  • I Vännäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 342 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 479 KSEK vilket är 47,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 78 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vännäs kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 318 777 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vännäs kommun på plats 244 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Vännäs kommun på plats 289 av 290.
  • Vännäs kommun har 8 752 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 909 977 KSEK, vilket ger 332 KSEK per invånare och placerar Vännäs på plats 218 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vännäs kommun blir detta 332 563 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Vännäs på plats 115 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vännäs kommun har 978 060 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 191 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 53 511 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vännäs kommuns aktiebolag plats 140 av 290 vad gäller inbetald skatt.