Företag i Värmdö kommun (8 307 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

G

H

I

M

N

R

S

V

Snabbfakta

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 901 företag verksamma varav 595 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Värmdö finns det 3 758 aktiebolag, 187 handelsbolag, 63 kommanditbolag och 2 734 enskilda firmor samt 1 159 övriga bolag.

  • I Värmdö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 758 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 080 KSEK vilket är 77,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 21 konkurser skett men 595 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Värmdö kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 375 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 118 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Värmdö kommun på plats 33 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 21 st vilket räknat per invånare placerar Värmdö kommun på plats 118 av 290.
  • Värmdö kommun har 43 134 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 595 240 KSEK, vilket ger 315 KSEK per invånare och placerar Värmdö på plats 233 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Värmdö kommun blir detta 860 939 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Värmdö på plats 240 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Värmdö kommun har 4 003 728 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 213 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 263 894 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Värmdö kommuns aktiebolag plats 141 av 290 vad gäller inbetald skatt.