Företag i Västerviks kommun (4 143 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och här finns 5 114 företag verksamma varav 347 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Västervik finns det 1 731 aktiebolag, 55 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 2 140 enskilda firmor samt 1 172 övriga bolag.

  • I Västerviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 731 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 811 KSEK vilket är 45,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 347 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Västerviks kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 429 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 82 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Västerviks kommun på plats 223 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Västerviks kommun på plats 119 av 290.
  • Västerviks kommun har 36 547 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 315 203 KSEK, vilket ger 419 KSEK per invånare och placerar Västervik på plats 176 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Västerviks kommun blir detta 1 268 738 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Västervik på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Västerviks kommun har 8 825 819 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 64 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 170 436 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Västerviks kommuns aktiebolag plats 188 av 290 vad gäller inbetald skatt.