Företag i Växjö kommun (14 954 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

I

J

K

L

R

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och här finns 16 082 företag verksamma varav 2 459 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Växjö finns det 7 341 aktiebolag, 174 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 6 113 enskilda firmor samt 2 420 övriga bolag.

  • I Växjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 109 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 341 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 093 KSEK vilket är 28,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 69 konkurser skett men 2 459 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Växjö kommun är 7,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 504 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 28 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Växjö kommun på plats 3 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 69 st vilket räknat per invånare placerar Växjö kommun på plats 27 av 290.
  • Växjö kommun har 91 056 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 70 256 492 KSEK, vilket ger 772 KSEK per invånare och placerar Växjö på plats 71 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Växjö kommun blir detta 5 564 413 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Växjö på plats 62 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Växjö kommun har 36 746 098 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 36 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 139 995 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Växjö kommuns aktiebolag plats 45 av 290 vad gäller inbetald skatt.