Företag i Vadstena kommun (1 341 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 404 företag verksamma varav 75 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vadstena finns det 510 aktiebolag, 20 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 589 enskilda firmor samt 278 övriga bolag.

  • I Vadstena kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 510 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 600 KSEK vilket är 57,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 75 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vadstena kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -137 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 290 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vadstena kommun på plats 198 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Vadstena kommun på plats 229 av 290.
  • Vadstena kommun har 7 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 549 053 KSEK, vilket ger 479 KSEK per invånare och placerar Vadstena på plats 151 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vadstena kommun blir detta 278 098 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Vadstena på plats 126 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vadstena kommun har 1 031 664 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 139 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 055 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vadstena kommuns aktiebolag plats 157 av 290 vad gäller inbetald skatt.