Företag i Vaxholms kommun (6 094 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 2 809 företag verksamma varav 2 031 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaxholm finns det 1 582 aktiebolag, 60 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 768 enskilda firmor samt 381 övriga bolag.

  • I Vaxholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 582 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 2 631 KSEK vilket är 85,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 2 031 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaxholms kommun är 7,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 49 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 220 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaxholms kommun på plats 1 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Vaxholms kommun på plats 106 av 290.
  • Vaxholms kommun har 11 798 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 483 690 KSEK, vilket ger 295 KSEK per invånare och placerar Vaxholm på plats 242 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaxholms kommun blir detta 379 130 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Vaxholm på plats 160 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaxholms kommun har 828 980 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 244 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85 053 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaxholms kommuns aktiebolag plats 117 av 290 vad gäller inbetald skatt.