Företag i Vetlanda kommun (4 575 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 791 företag verksamma varav 279 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vetlanda finns det 1 221 aktiebolag, 49 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 719 enskilda firmor samt 792 övriga bolag.

  • I Vetlanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 33 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 221 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 840 KSEK vilket är 10,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 279 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vetlanda kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 358 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 60 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vetlanda kommun på plats 182 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Vetlanda kommun på plats 233 av 290.
  • Vetlanda kommun har 27 381 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 201 318 KSEK, vilket ger 811 KSEK per invånare och placerar Vetlanda på plats 56 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vetlanda kommun blir detta 1 305 344 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Vetlanda på plats 87 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vetlanda kommun har 4 992 062 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 95 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 214 699 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vetlanda kommuns aktiebolag plats 101 av 290 vad gäller inbetald skatt.