Företag i Vilhelmina kommun (1 681 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 046 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vilhelmina finns det 393 aktiebolag, 17 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 131 enskilda firmor samt 501 övriga bolag.

  • I Vilhelmina kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 393 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 526 KSEK vilket är 69,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vilhelmina kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 21 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 236 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vilhelmina kommun på plats 76 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Vilhelmina kommun på plats 263 av 290.
  • Vilhelmina kommun har 6 799 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 028 069 KSEK, vilket ger 298 KSEK per invånare och placerar Vilhelmina på plats 241 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vilhelmina kommun blir detta 98 619 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Vilhelmina på plats 266 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vilhelmina kommun har 579 477 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 226 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 258 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vilhelmina kommuns aktiebolag plats 273 av 290 vad gäller inbetald skatt.