Företag i Vimmerby kommun (2 795 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 932 företag verksamma varav 139 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vimmerby finns det 799 aktiebolag, 72 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 517 enskilda firmor samt 527 övriga bolag.

  • I Vimmerby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 799 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 634 KSEK vilket är 29,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 139 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vimmerby kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 182 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 83 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vimmerby kommun på plats 246 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Vimmerby kommun på plats 107 av 290.
  • Vimmerby kommun har 15 722 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 387 206 KSEK, vilket ger 597 KSEK per invånare och placerar Vimmerby på plats 104 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vimmerby kommun blir detta 567 454 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Vimmerby på plats 133 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vimmerby kommun har 3 389 212 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 74 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 103 253 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vimmerby kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.