Företag i Ystads kommun (4 688 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ystads kommun ligger i Skåne län och här finns 4 891 företag verksamma varav 356 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ystad finns det 1 903 aktiebolag, 95 handelsbolag, 30 kommanditbolag och 2 049 enskilda firmor samt 814 övriga bolag.

  • I Ystads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 31 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 903 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 353 KSEK vilket är 47,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 356 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ystads kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 289 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 111 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ystads kommun på plats 92 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Ystads kommun på plats 197 av 290.
  • Ystads kommun har 29 783 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 331 144 KSEK, vilket ger 548 KSEK per invånare och placerar Ystad på plats 122 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ystads kommun blir detta 1 319 239 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Ystad på plats 101 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ystads kommun har 5 654 127 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 89 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 232 235 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ystads kommuns aktiebolag plats 102 av 290 vad gäller inbetald skatt.