Privatpersoner i Ängelholms kommun (35 963 st)

Här kan du se vad dessa 35 963 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Ängelholm

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Ängelholm sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 20 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Ängelholm är Lars Nilsson och bärs av 60 personer.