Privatpersoner i Bodens kommun (23 561 st)

Här kan du se vad dessa 23 561 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Boden

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Boden sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 10 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Boden är Maria Johansson och bärs av 58 personer.