Privatpersoner i Borlänge kommun (42 148 st)

Här kan du se vad dessa 42 148 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Borlänge

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Borlänge sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 20 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Borlänge är Elisabeth Andersson och bärs av 75 personer.