Privatpersoner i Danderyds kommun (26 027 st)

Här kan du se vad dessa 26 027 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Danderyd

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Danderyd sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Danderyd är Maria Eriksson och bärs av 20 personer.