Privatpersoner på Stjärnsfors Västra Tallåsen (1 st)