Privatpersoner i Hallsbergs kommun (13 047 st)

Här kan du se vad dessa 13 047 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Hallsberg

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Hallsberg sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Hallsberg är Karl Karlsson och bärs av 39 personer.