Privatpersoner i Vessigebro på postnummer 311 65 (9 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.