Privatpersoner i Kungsbacka kommun (67 374 st)

Här kan du se vad dessa 67 374 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta