Privatpersoner i Lilla Edets kommun (11 633 st)

Här kan du se vad dessa 11 633 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Lilla Edet

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Lilla Edet sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Lilla Edet är Maria Karlsson och bärs av 24 personer.