Privatpersoner i Ljusnarsbergs kommun (3 948 st)

Här kan du se vad dessa 3 948 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Ljusnarsberg

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Ljusnarsberg sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Ljusnarsberg är Elisabet Andersson och bärs av 12 personer.