Privatpersoner i Nora kommun (8 840 st)

Här kan du se vad dessa 8 840 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Nora

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Nora sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Nora är Margareta Eriksson och bärs av 23 personer.