Privatpersoner i Nyköpings kommun (47 028 st)

Här kan du se vad dessa 47 028 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Nyköping

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Nyköping sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 20 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Nyköping är Elisabet Karlsson och bärs av 141 personer.