Privatpersoner i Sundsvalls kommun (81 791 st)

Här kan du se vad dessa 81 791 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Sundsvall

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Sundsvall sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 20 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Sundsvall är Erik Eriksson och bärs av 124 personer.