Privatpersoner i Sunne kommun (11 152 st)

Här kan du se vad dessa 11 152 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Sunne

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Sunne sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 10 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Sunne är Erik Nilsson och bärs av 40 personer.