Privatpersoner i Tierps kommun (17 461 st)

Här kan du se vad dessa 17 461 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta