Privatpersoner i Tingsryds kommun (10 318 st)

Här kan du se vad dessa 10 318 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Tingsryd

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Tingsryd sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Tingsryd är Karl Karlsson och bärs av 34 personer.