Privatpersoner i Tjörns kommun (13 507 st)

Här kan du se vad dessa 13 507 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Tjörn

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Tjörn sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 5 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Tjörn är Maria Karlsson och bärs av 25 personer.