Privatpersoner i Trelleborg kommun (37 606 st)

Här kan du se vad dessa 37 606 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Trelleborg

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Trelleborg sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 20 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Trelleborg är Eva Andersson och bärs av 61 personer.